PRIVACY & DISCLAIMER

Privacy Statement

Algemeen
Bij bezoek aan deze website kan FCA Capital Nederland B.V. gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. De persoonsgegevens zijn beschikbaar voor en kunnen uitgewisseld worden tussen alle rechtspersonen die behoren tot de groep van bedrijven waartoe FCA Capital Nederland B.V. behoort. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert FCA Capital Nederland B.V. uw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts worden gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens door FCA Capital Nederland B.V. beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van cookies op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan worden verzameld door gebruik te maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De informatie die het cookie genereert over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres,) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om:

- Bij te houden hoe u de website gebruikt.
- Rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten.
- Andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voorzover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor bedoelde instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Vragen
Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop FCA Capital Nederland B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u mailen ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ), bellen (020-3421621) of schrijven met FCA Capital Nederland B.V. (Postbus 330, 1170 AH Badhoevedorp). Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, kunt u dit aan ons doorgeven (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Inzage, Correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Een dergelijk verzoek stuurt u naar FCA Capital Nederland B.V., Postbus 330, 1170 AH Badhoevedorp.

Wijzigingen Privacy Statement
FCA Capital Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


DISCLAIMER

Voorwaarden
Door de FCA Capital Nederland B.V. -site te bezoeken en te raadplegen aanvaardt u deze voorwaarden zonder beperkingen of uitzonderingen. Uw toegang tot de FCA Capital Nederland B.V. -site is derhalve gebonden aan deze voorwaarden en alle wetten die hierop van toepassing zijn.

Inhoud
De FCA Capital Nederland B.V. -site bevat informatie over de producten en de aanbiedingen van FCA Capital Nederland B.V. De FCA Capital-producten die op deze site zijn beschreven, zijn alleen in Europa te koop en de promotiecampagnes op deze site zijn alleen van toepassing in de landen waarnaar in de betreffende campagne specifiek wordt verwezen.

Alle inlichtingen op deze site worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven. Deze site mag niet worden gebruikt ter vervanging van informatie die u bij een erkende FCA Capital Nederland B.V. -dealer kunt vinden.

De informatie op deze site is zo volledig mogelijk. FCA Capital Nederland B.V. behoudt zich echter het recht voor om op elk moment zonder vooraFCAand bericht de modellen, de uitrusting, de specificaties en de beschikbaarheid aan te passen.

Prijzen van FCA-producten
De prijzen op deze FCA Capital Nederland B.V. -site worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven. De vermelde prijzen zijn adviesprijzen en stemmen niet noodzakelijkerwijs overeen met de prijzen van een erkende FCA Capital Nederland B.V. -dealer. De aankoop van een FCA Capital Nederland B.V. -product vindt plaats volgens de voorwaarden van de individuele verkoopovereenkomst.

Gebruik van cookies
FCA Capital Nederland B.V. gebruikt de cookie-technologie om het door u gevolgde traject naar de FCA Capital Nederland B.V. -site in kaart te brengen. Zo kan de onderneming de verrichtingen van de gebruikers op de site registreren en kan zij de FCA Capital Nederland B.V. -site evalueren en verbeteren, zodat deze beter aansluit bij uw wensen. FCA Capital Nederland B.V. gebruikt deze technologie niet om inlichtingen over individuele gebruikers te verzamelen, zodat er geen specifieke informatie over u wordt bijgehouden of gebruikt. Het is mogelijk uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies aanvaardt of u waarschuwt wanneer er cookies worden verzonden. Zie onze privacy statement voor meer informatie.

Persoonlijke gegevens/berichten van gebruikers
Alle persoonlijke gegevens die u FCA Capital Nederland B.V. via de FCA Capital Nederland B.V. -site toevertrouwt, zullen uitsluitend door de onderneming worden gebruikt om haar dienstverlening te optimaliseren. FCA Capital Nederland B.V. stelt alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van persoonlijke gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie. FCA Capital Netherlands is onderdeel van de Fiat Group. FCA Capital Netherlands zal in dit kader uw naam, adres en woonplaatsgegevens doorzenden aan Fiat Group Automobiles Netherlands B.V. Fiat Group Automobiles Netherlands B.V. zal deze gegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van haar producten of diensten die interessant voor u zouden kunnen zijn. Als u tegen deze doorgifte en dit gebruik bezwaar heeft, dan kunt u zich hiertegen verzetten door contact op te nemen met FCA Capital Nederland B.V., Postbus 330, 1170 AH Badhoevedorp. Telefoonnummer: 020 342 1621. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ondanks het feit dat FCA Capital Nederland B.V. geenszins verplicht is de berichten die door de gebruikers op de FCA Capital Nederland B.V. -site worden achtergelaten te controleren of te herzien en er evenmin enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor aanvaardt, behoudt FCA Capital Nederland B.V. zich het recht voor dergelijke gebruikersberichten nu en dan te controleren en zonder verdere rechtvaardiging van de site te verwijderen.

Copyright
Alle informatie op de FCA Capital Nederland B.V. -site is auteursrechtelijk beschermd. U mag de informatie, de tekst, de foto’s en de beelden op deze site alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruiken en u mag ze in geen geval geheel of gedeeltelijk reproduceren, aanpassen of verzenden, hetzij toestemming geven voor publicatie of publiceren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FCA Capital Nederland B.V.

Handelsmerken
Alle handelsmerken, logo’s en servicevermeldingen op deze site zijn eigendom van de FCA Capital
Nederland B.V. of van derden. Zij mogen niet worden gebruikt, gedownload, gekopieerd of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de FCA Capital Nederland B.V. of de desbetreffende derde, al naar gelang het geval.

Hyperlinks
De FCA Capital Nederland B.V. -site kan hyperlinks bevatten naar andere, compleet onafhankelijke internetsites. FCA Capital Nederland B.V. geeft geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die in een dergelijke hyperlink of op een andere internetsite wordt gegeven. De risico’s die gepaard gaan met een bezoek aan dergelijke gekoppelde internetsites zijn volledig voor rekening van de bezoeker.

Geen verklaring of garantie inzake nauwkeurigheid
Hoewel FCA Capital Nederland B.V. alles in het werk stelt om correcte informatie aan te bieden, kan de nauwkeurigheid van de informatie op deze site niet worden gegarandeerd. FCA Capital Nederland B.V. wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid, de volledigheid of de authenticiteit van de informatie af. Deze site en de volledige inhoud ervan worden ‘als zodanig’ ter beschikking gesteld, zonder enige expliciete of impliciete garantie.

Beperkte aansprakelijkheid
FCA Capital Nederland B.V. wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele of speciale schade die het gevolg is van of op een of andere manier te maken heeft met uw toegang tot of het gebruik van de FCA Capital Nederland B.V. -site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade veroorzaakt door computervirussen of door het gebruik van de informatie op de FCA Capital Nederland B.V. -site.

Aanpassing van het beleid
FCA Capital Nederland B.V. behoudt zich het recht voor deze beleidsregels te allen tijde aan te passen in het belang van de zakelijke activiteiten en nodigt de bezoeker uit deze pagina af en toe te raadplegen om te controleren of er iets is veranderd.

Bel voor meer informatie over FCA Capital Nederland B.V. met (020) 342 16 21

  buerstner carado dethleffs eriba goldschmitt hymer hymer-car laika lmc MCRent Movera nibi sunlight 3dog camping